Sağlık Sektöründe Dijital Pazarlama Stratejisi Nedir ? Nasıl Yapılır ?

Mayıs 26, 2022 -

Günümüzde sağlık hizmetlerinin pazarlamasında, öncelikle hedef kitle belirlenir ve bu kitlenin hem ruhsal hem de fiziki sağlık sorunları belirlenir. Belirlenen sorunlar için çözüm önerileri sunulur, bu konuda nasıl fayda sağlanacağı anlatılır. Tüm bu işlevler sonunda da hedef kitleyi etkilemek için faaliyet gösteren ve çözüm sağlayan sağlık turizmi firmaları hakkında bilgiler verilerek pazarlama gerçekleştirilir. Sağlık turizmi ile ilgili olarak pazarlama sağlanması için; hastalar ve hizmeti sağlayan kurumlar bir araya getirilerek, hızlı ve kaliteli şekilde sağlık problemleri belirlenerek, çözüme kavuşturulur.

 Bu İçerik : 16.09.2022 Tarihinde Güncellenmiştir !

 

Sağlık hizmetlerinin pazarlama yöntemlerinde ürün, fiyat, yer ve hizmetler çok iyi ve dikkatli bir şekilde planlanmalıdır. Ayrıca; hastaların tercihleri ile ilgili olarak da bilgilendirilmeler yapılmalı, hastanın tedavi süresinden sağlık hizmetlerinden yararlanması sağlanmaktadır. Sağlık hizmetleri pazarlamasında, verilen hizmetler hastanın yaşamında ve sağlığında çok büyük etkilere sahip olacağı için uzun vadede hasta izlenmeli ve buna istinaden birkaç aylık verilerde takip edilmelidir.

Sağlıkta Dijital Pazarlama

Sağlık hizmetlerinin tanıtımlarında, günümüzde dijital pazarlama uygulamaları çok fazla oranda yaygınlaşmıştır. Peki dijital pazarlama nedir?

Dijital pazarlama hangi hizmet olursa olsun; tablet, bilgisayar, cep telefonu ve benzeri tüm elektronik ortamlarda bu hizmetlerin tanıtıldığı pazarlama araçları olmaktadır. Buna bağlı olarak da insan sağlığının geliştirilmesi ve korunması adına son derece gerekli olan dijital pazarlama uygulamaları günümüzde oldukça fazla tercih edilmeye başlanmıştır.

Dijital pazarlamada sağlık hizmeti almak isteyen kişilere sunulan sağlık hizmetinin faydalarının anlatılması, gelecek dönemde gelecek olan kitleler ve hastalar ve yakınları ile iletişimi geliştirmek adına çok önemli bir yere sahip olmaktadır. Bu anlamda sağlık hizmeti tüketicileri, pazar ve hizmet sağlayan kişilere ya da firmalara çok önemli getiri sağlayan ve devamlılık sağlayan bir öneme sahiptir.

Bu konuda Vayes firması; sağlık turizmi sektöründe olması gereken dijital pazarlama uygulamalarını ve tüm pazarlama yaklaşımlarını profesyonel bir şekilde desteklemekte ve detaylandırmaktadır. Bu anlamda vermiş oldukları hizmetler; web sitesi yapımı, sosyal medya platformlarını yüksek seviyeye taşımak, SEO, mobil uygulamalar şeklinde olmaktadır. Bunun yanında dijital yaklaşımların etki sürecini analiz etmek için müşteri analizi ve dijital analitik yöntemleri de uygulanmaktadır.

Dijital pazarlama uygulamaları sahip olmayan tüm sağlık kuruluşları rekabetçi dezavantaja sahip olurlar ve hedefledikleri müşterileri kitleleri ile hızlı bir şekilde iletişim kurma ve bağlanma kaynaklarını da yitirirler. Bunun yanında web sitelerinde ziyarete uğradıkları noktalarda bunu bir müşteriye ya da bir satın alma sürecine dönüştüremezler.

Sağlık turizmi kuruluşları varlıklarını sürdürebilmek için dijitalleşme pazarlamasına ayak uydurmak zorundadır. Bu konuda sağlık sektörünün dijital pazarlama ile ilişkisi; çok büyük boyutlarda olmakta ve önem taşımaktadır. Sağlık sektörü tüketicilerinin son zamanlarda sürekli olarak sağlık turizmi hizmeti talebinde bulunmaları sağlık sektöründeki dijital pazarlamanın hızlı bir şekilde yükselmesini sağlamıştır. Dijital pazarlama konusunda profesyonel uygulamalara sahip olan sağlık turizmi kurumları bu uygulamalar ile tanıtımını sağlar, prestij kazanır ve kalitesini de artırarak, maliyetlerin düşürmesine imkan sağlar.

Sağlık Sektöründe Swot Analizi

Sağlık turizmi genel olarak düşündüğümüz zaman sağlık bakım hizmetleri almak isteyen hastalar için bir başka ülkeye seyahat etmek şeklinde tanımlanmaktadır. Sağlık turizmi, sağlık bakım hizmeti almak için başka bir ülkeye seyahat etmek olarak tanımlanmaktadır. Bu anlamda dijital pazarlama konusunda destek alan firmalar daima en ön sıralarda yer almakta ve tercih edilen ve tanınan bir sağlık turizmi firması haline gelmektedir. Bu anlamda uluslararası alanda tanıtım yapmak istiyorsanız, sağlık sektöründe swot analizi yapmak, bu alanda profesyonel bir şekilde çalışmalar yapan; Vayes firmasından destek almak son derece önemlidir.

Peki, Swot analizi nedir? Bu konuda bilgi almak ve destek sağlamak son derece önemli olmaktadır. Sağlık sektöründe hizmet veren ve sağlık turizmi yapan bir şirketin güçlü tarafları, zayıf yönleri, tüketiciye sağladığı fırsatları ve bunun yanında risk analiz alanlarını tamamen kapsayan stratejik bir planlama tekniği olmaktadır. Aynı zamanda bu teknik kurumsal pozisyonlama analizi şeklinde de düşünülebilir. Sağlık sektöründe swot analizi, sağlık turizmi için sağlanan hizmetlerin zayıflıklarını ortaya çıkartır ve şirketin hangi fırsatları daha iyi değerlendireceğini de gösterir.

Sağlık turizmi marka ve firmaları potansiyel veya mevcut müşterilerinin dikkatlerini daha fazla çekmek adına profesyonel olarak destek veren bir dijital pazarlama ajansları ile çalışarak, çok hızlı bir şekilde hedeflerine ulaşmaktadırlar.

Bu anlamda sağlık turizmi ile uğraşan firmalar kendilerine destek sağlayacak bir dijital pazarlama ajansı ile tüm bu analiz işlemlerini yaptırmalıdır. Bu analiz sonuçlarına bağlı olarak da hangi konuda iyileştirmeler yapılacağı belirlenip, daha güçlü yönlerine nasıl odaklanmaları gerektiğine karar verilmektedir. Destek aldığınız ajans bu analizi şirket için yapılabileceği gibi, küçük projeler, hizmetler veya ürünler için de yapabilirler. Bu noktada yapılan analizler sağlık turizmi yapan firmanın tüm mevcut durumunu değerlendirmesine fayda sağlamış olur. Genel anlamı ile swot analizi hem pazar hem de rekabet alanlarını kapsamaktadır.

Sağlık Turizminde Dijitalleşmenin Önemi

Günümüzde teknolojinin ilerlemesi, maliyetlerde azalmaların yaşanması, tüketicinin bilinçlenmesi gibi meydana gelen değişmeler ile sağlık turizmi alanında buna bağlı olarak vizyon ve misyon değişimi yaşanmaya başlanmıştır. Tüm bu gelişmeler ile iletişimin etkin olması için internet iletişim ağının kullanılmasını gerektirmiş ve sağlık sektörü ilerlemeler göstererek, pazarlamanın daha geniş kitlelere ulaşması için dijital pazarlamayı gündeme almıştır. Dijital pazarlama sağlık alanında süreklilik sağlayan ve rekabeti arttıran hızlı, doğru, etkileyici özelliklere sahip olmaktadır.

Sağlık sektörü diğer başka sektörlere göre değişik ve de hayati öneme sahip olduğundan dolayı, buna bağlı olarak pazarlama seçenekleri de değişiklik göstermektedir. Sağlık turizminde dijital pazarlamayla birlikte sağlık alanında çok önemli ve faydalı değişimler meydana gelmektedir. İnsanların hastaneye gitmelerine gerek kalmadan tüm önlemler alınmakta ve bununla birlikte hem zamandan hem de bütçeden avantaj sağlanmaktadır. Kişiye özel tedavi yöntemleri uygulanarak, hasta çok güvenli bir ortamda sağlığına kavuşmaktadır.

Sağlık turizmi için sağlanan tüm dijital hizmetler Vasey dijital pazarlama ajansının çalışmaları ile daha gelişmiş ve tanınmış bir hale gelmektedir. Bu çalışmalar ile sağlık turizmi yapan firmanın sosyal medyadaki varlığı ve diğer ülkelerde tanınmışlığı artmaktadır. Sosyal medyadaki etkililiği de çok büyük bir hızla artmaktadır. Bunun sonucunda yapılan çalışmalara sağlık kategorisi ile ilgili profesyonel içerik yazımı da eklendiği boyutta sosyal medya etkililikleri arttırılmaktadır. Dijital anlamda facebook ve YouTube gibi platformlarda tanınan sağlık turizm firmaları hizmet kalitelerini arttırmaktadır.

Günümüz insanları interneti çok fazla kullanmakta ve gelişen sosyal ağlarla beraber farklı bir düzen içinde olmaktadır. Sağlık turizminde dijital pazarlama firma ve markalara çok büyük avantajlar sunmaktadır. Ayrıca; düşük maliyetler ile birçok ülkeye ve kişiye ulaşma imkanı sağlamaktadır. Bu noktada sağlık turizminde destek sağlayan dijital pazarlama ajansı kısa zamanda firmayı tanıtmakta ve müşteri kitlelerine ulaşmasını sağlamaktadır. Özellikle dijital ortamda, sosyal medya sitelerinde ve buna benzer uygulamalarda sağlık turizmi hizmeti veren işletmelerin reklam ve pazarlama yapması daha az maliyetler ile daha çok tanınan firma haline gelmelerini sağlamıştır.

Serdar GÜRSOY

Sektördeki 10+ yıllık tecrübesi ile yenilikçi ve akışı değiştiren fikirlerle ticareti arttırıcı bazda pazarlama çözümleri üreten Dijital Stratejist.

Vayes Blog'a yeni içerik eklendiğinde ilk siz haberdar olun!

BÜLTEN ÜYELİĞİ

Instagram'da en verimli etkileşim alacağınız saatler sabah 07:00 - 09:00 arası ve akşam 19:00 ile 24:00 arasıdır. İnsanlar ilk uyandığında Instagram'a bakar. İşten gelip dinlendikten sonra da aktif olarak sosyal medyayı kullanır.