Kısa Çalışma Ödeneğinde Koşullar Nelerdir ?

Mart 25, 2020 -

Bu yazımızı sektörümüz ile direkt alakalı olmasa da günümüzde gündem ile ilgili bir makaleyi paylaşma gereği duyarak bu yazımızı işin uzmanlarından sizlere aktarmak istedik.

Kısa çalışma ödeneği nedir?

Kısa Çalışma Ödeneği İşsizlik Sigortası Fonu kapsamında sağlanan bir ödenektir.

Genel olarak;

ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle günümüzde ise Korona virüsünün getirmiş olduğu pandemi sonucunda işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği kapsamıdır. Bakanlar Kurulu kararı ile üç aylık süre altı aya kadar süre esneyerek uzayabilir.

Kısa çalışma ödeneğine kim başvuracak ?

Kısa çalışma ödeneğine başvuru genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebep pandemi vb.(Korona virüs) varlığı iddiasıyla işveren tarafından gerçekleşmektedir.

Genel ekonomik kriz ile ulusal veya uluslararası ekonomide ortaya çıkan olayların, ülke ekonomisini ve dolayısıyla işyerini ciddi anlamda etkileyip sarstığı durumlar,
Bölgesel kriz ile ulusal veya uluslararası olaylardan dolayı belirli bir il veya bölgede faaliyette bulunan işyerlerinin ekonomik olarak ciddi şekilde etkilenip sarsıldığı durumlar,
Sektörel kriz ile ulusal veya uluslararası ekonomide ortaya çıkan olaylardan doğrudan etkilenen sektörler ve bunlarla bağlantılı diğer sektörlerdeki işyerlerinin ciddi anlamda sarsıldığı durumlar,
Zorlayıcı sebep ile de işverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine olanak bulunmayan, dışsal etkilerden ileri gelen, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan deprem, yangın, su baskını, salgın hastalık, seferberlik ve benzeri nedenler anlaşılmalıdır.

Nereye başvuru yapılması gerekli ?

Başvuru şartları günümüzde pandemi belirgin olduğu için bunlara ilişkin kanıtlar ile işyerine ait bilgi ve belgeleri de ibraz ederek İş Kur’a başvurmalıdır.

Başvuru nasıl onaylanır ?

Korona Virüs ile ilgili yapılan kısa çalışma ödeneği için başvuru yapıldığında bu hallerin oluşup oluşmadığına İş-Kur denetimleri ile karar verilmektedir. Zorlayıcı sebeplerin varlığı halinde ayrıca yönetim kurulu kararı gerekmemektedir.

Hangi durumlarda kısa çalışma ödeneği verilmez ?

İşletmeden kaynaklanan nakit akışında bozulma, yönetsel sorunlar veya pazar daralması gibi nedenler kısa çalışmaya gerekçe oluşturmamaktadır.

Kısa çalışma ödeneğinden faydalanma koşulları nelerdir?

İşçinin kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için, işverence Kuruma yapılan başvurunun uygun bulunmasının yanında, kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün içinde kesintisiz çalışmış olması ve son üç yıl içinde adına en az 600 gün işsizlik sigortası primi yatırılmış olmalıdır.

Kısa çalışma ödeneğinin ne kadar ve kaç ay alınır ?

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son oniki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının Yüzde 60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının Yüzde 150’sini geçemez.

İşçilerin alacağı ödenek tutarı nedir?

Bu kapsamda, işçilerin çalışmadıkları günler için ödeme yapılacak olup, tamamen faaliyetin durdurulması halinde 1.752,40 TL ile 4.380,99 TL aralığında kısa çalışma ödeneği ödenebilmektedir.

Etiketler
  • Haberler

Serdar GÜRSOY

Sektördeki 10+ yıllık tecrübesi ile yenilikçi ve akışı değiştiren fikirlerle ticareti arttırıcı bazda pazarlama çözümleri üreten Dijital Stratejist.

Vayes Blog'a yeni içerik eklendiğinde ilk siz haberdar olun!

BÜLTEN ÜYELİĞİ

Özellikle gece sık olarak bilgisayar veya telefon kullanımı yapıyorsanız gece ışığını (Night Light) açmanız gözlerinize fayda sağlayacak ve yorulmanızı önleyecektir.)