Sağlık Turizmi

Eylül 05, 2018 -

Sağlık Turizmi Reklamları - İnternet Reklamları - Dijital Pazarlama - Google Reklamları 

Günümüzde Sağlık Turizmi;

Yurdumuza dışarıdan içeriye transferlerin yapılması koşulu sağlanması ile iç girdi artışını sağlamaktadır.

Hem Sağlık Turizmi yapan işletmeler için hemde ülkemiz için büyük avantajlar sağlanmaktadır, Ülkemizde sağlık turizmi desteği de ekonomi bakanlığı tarafından verilmektedir.

Döviz kazandırıcı hizmet ticaretinin desteklenmesi hakkında şu bilgiler verilmektedir;

tebliğ'in amacı, Türkiye'nin döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin artırılması ve hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi için Türkiye'de bulunan ve yerleşik olan yararlanıcıların gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderlerin belirli bir kısmının destekleme ve fiyat istikrar fonu'ndan karşılanmasına dair usul ve esasları belirlemektir.

Sağlık Turizminde Destek Kapsamı nedir,

Ülkemizin döviz kazandırıcı hizmet gelirlerini artırmak ve hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet gücünü geliştirmek amacıyla sağlık turizmi, bilişim, film ve eğitim sektörlerine verilen pazara girişyurt dışı tanıtımyurt dışı birimbelgelendirmeticaret heyetialım heyeti ve danışmanlık desteklerini kapsar. 

Tanımlar:

Alım heyeti: bakanlık koordinasyonunda yapılan, ülkemizin döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin artırılması, mevcut pazarlardaki payının yükseltilmesi, ülkemize yeni pazarlar bulunması veya ülkemizin ekonomik ve ticari açıdan tanıtımı amacıyla; yurt dışında faaliyette bulunan şirket, kurum, kuruluş temsilcileri veya basın mensuplarının yararlanıcılar ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirmelerini, meslek kuruluşlarını ziyaret etmelerini, ilgili tesisleri yerinde görmelerini, iş organizasyonlarına katılmalarını, serbest bölgelerde inceleme yapmalarını veya ülkemizde düzenlenen fuar, kongre, konferans, festival veya film marketlerini ziyaret etmelerini sağlayan organizasyonları,

Bakanlık: ekonomi bakanlığı'nı,

Bilişim şirketi: türkiye'de yerleşik olup yazılım, internet, bilgisayar oyunu veya mikroçip alanında faaliyet gösteren şirketi,

Birim: yurt dışında açılan ofis, bilişim merkezi, irtibat ofisi veya türkiye'ye hasta getirilmesi amacıyla faaliyet gösteren ön tanı merkezini

Eğitim kurumu: 2809 sayılı yükseköğretim kurumları teşkilatı kanunu ile düzenlenmiş üniversiteleri veya milli eğitim bakanlığı'na bağlı orta öğretim kurumlarını ya da adı geçen kurumları işleten şirketi,

Film: belirli bir kısmı veya tamamı türkiye'de çekilmiş olan ve ülkemizin tanıtımına olumlu katkı sağlayan sinema, belgesel, animasyon ve televizyon dizisini,
Genel müdürlük: serbest bölgeler, yurtdışı yatırım ve hizmetler genel müdürlüğü'nü,
Genelge: bu tebliğ'in uygulama usul ve esaslarının düzenlendiği genelgeyi,
Işbirliği kuruluşu: türkiye ihracatçılar meclisi (tim); türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb); dış ekonomik ilişkiler kurulu (deik); ihracatçı birliği, ticaret ve/veya sanayi odası; sektör dernek, birlik, konsey veya kuruluşu; işadamı dernek, birlik veya kuruluşu ya da teknokenti,
Katılım maliyeti: yararlanıcıların yurt dışında düzenlenen fuar, kongre, konferans, festival veya film marketlerine katılmak için ödemeleri gereken yer kirası, stand kurulumu, dekorasyon ve sigorta giderlerinden oluşan maliyeti,


Sağlık turizmi şirketi: yurt dışından gelen hastalara rehberlik, danışmanlık ve organizasyon hizmetleri sunan şirketi,
Sağlık kuruluşu: sağlık sektöründe faaliyet gösteren, sağlık bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış veya sağlık bakanlığı'na bağlı bir kuruluşu, üniversite hastanesini veya bunları işleten şirketi,
Sektörel ticaret heyeti: bakanlık koordinasyonunda yapılan, ülkemizin döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin artırılması, mevcut pazarlardaki payının yükseltilmesi, ülkemize yeni pazarlar bulunması veya ülkemizin ekonomik ve ticari açıdan tanıtımı amacıyla; aynı sektörde ve/veya alt sektörlerde faaliyette bulunan yararlanıcıların yurt dışında yerleşik şirket, kurum veya kuruluşlarla ikili iş görüşmeleri yapmalarını ve ilgili tesisleri yerinde görmelerini sağlamaya yönelik organizasyonları,
Şirket: borçlar kanunu veya türk ticaret kanunu hükümlerine göre kurulmuş şirketi,
Teknokent: 4691 sayılı teknoloji geliştirme bölgeleri kanunu kapsamında kurulan ve faaliyet gösteren bölgeyi veya bu bölgeyi işleten şirketi,
Ticaret heyeti: sektörel ticaret heyetini veya bakanlıkça koordine edilen sektörel tanıtım ve sunum gezisini,
Yararlanıcı: Türkiye ve/veya serbest bölgelerde yerleşik olup döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren; sağlık turizmi şirketlerini, sağlık kuruluşlarını, bilişim şirketlerini, teknokentleri, film dağıtımcısı ve/veya yapımcısı şirketleri, eğitim kurumlarını ve söz konusu sektörlerdeki işbirliği kuruluşlarını ifade eder.

Sağlık Turizmi ile;
döviz kazandırıcı hizmet sektörlerine yönelik destekler

Sağlık turizmi sektörüne yönelik destekler pazara giriş desteği:

Sağlık kuruluşları, sağlık turizmi şirketleri veya işbirliği kuruluşlarının sektör, ülke, uluslararası mevzuat veya yatırım konularında satın alacakları veya hazırlatacakları raporlara ilişkin giderler; 
sağlık turizmi şirketleri ve sağlık kuruluşları için Yüzde 60 oranında ve yıllık toplam en fazla 100.000 abd doları tutarında, 
işbirliği kuruluşları için Yüzde 70 oranında ve yıllık toplam en fazla 300.000 abd doları tutarında karşılanır. 

Yurt dışında düzenlenen fuar, kongre, konferans ve/veya bağımsız tanıtım programı kapsamında yapılan tanıtımlara ilişkin sponsorluk, reklam, tanıtım, danışmanlık, katılım ve organizasyon giderleri; 
sağlık kuruluşları veya sağlık turizmi şirketleri için Yüzde 50 oranında ve yıllık toplam en fazla 300.000 abd doları tutarında, 
işbirliği kuruluşları için Yüzde 70 oranında ve yıllık toplam en fazla 500.000 abd doları tutarında karşılanır.

Bilişim sektörüne yönelik destekler :
Pazara giriş desteği
Bilişim şirketlerinin veya işbirliği kuruluşlarının sektör, ülke, uluslararası mevzuat ya da yatırımla ilgili konularda satın alacakları veya hazırlatacakları raporlara ilişkin giderler; bilişim şirketleri için Yüzde 60 oranında ve yıllık toplam en fazla 100.000 abd doları tutarında, işbirliği kuruluşları için Yüzde 70 oranında ve yıllık toplam en fazla 300.000 abd doları tutarında karşılanır.

Bilgisayar oyunlarının yurt dışında pazarlanmasına yönelik pazara giriş giderleri bir bilgisayar oyunu için 1 (bir) kez olmak üzere Yüzde 50 oranında ve en fazla 100.000 abd doları tutarında karşılanır.

Tanıtımlarında Nelere Dikkat Edilmelidir ?

1. Sağlık Turizminde Sadelik : Potansiyel müşteriler her an çok fazla ve farklı sektörlere ait reklam ve tanıtım mesajlarının hedefi olmaktadır. Bu nedenle sağlık turizminde potansiyel hastalara yapılacak reklamların sade, net ve anlaşılır akılda kalacak şekilde, olması önemlidir.

Özellikle hastanın anlayacağı bir dilin yani halk dilinin kullanılması gereklidir, terimlerin sadeleştirilmesi ile hangi ülkeyede reklam ve bilgilendirme yapılacak ise o ülkenin ana dilinin kullanılması kritik noktalardandır. Örnek vermek gerekirse  Türkiye de reklam ve bilgilendirme yapılacak ise “hair transplant” yerine “saç ekimi” kullanılması daha uygun ve potansiyel hastalar için akılda kalma sağlayacaktır. Bu durumu hangi ülkelerde sağlık turizmi yapılacak ise göz önünde bulundurmak ve çalışmaları bu kapsamda incelemek fayda sağlamaktadır.

2. Potansiyel Hastalarınızı Cezbedin

İlk verdiğimiz örneği desteklemek gerekirse saç ekimi konusunda belirlenen ülkede çalışma yapılacak ise konuya talep uyandırmakta çok önemlidir.

Potansiyel hastaların olmak istediği koşulları göz önüne alarak yapılacak yanıtım, reklam ve bilgilendirmeler çok önemlidir. Sağlık turizminde potansiyel hastaların, insanlarda sağlık hizmeti talebi oluşturmak değil var olma bir sağlık hizmeti ihtiyacı konusunda yönlendirme yapmak amacıyladır. Bu hali ile tatile çıkma dürtüsü oluşturmaya yönelik geleneksel turizm tanıtımından farklıdır. Bu nedenle, tanıtmanın yöneldiği hedef ülkedeki hedef kitlenin özellikleri iyi bilinmeli ve kitlenin ilgisini çekecek uygulamalar gerçekleştirilmelidir. Bunun yanında göz önüne alınması gereken bir diğer önemli husus ise hedef ülkede sağlık hizmetleri tanıtım mevzuatıdır. Örneğin; ABD daha geniş yelpazede tanıtım kanallarına açık iken Almanya’da seçenekler çok kısıtlıdır.

Etiketler
  • Dijital Pazarlama

Serdar GÜRSOY

Sektördeki 10+ yıllık tecrübesi ile yenilikçi ve akışı değiştiren fikirlerle ticareti arttırıcı bazda pazarlama çözümleri üreten Dijital Stratejist.

Vayes Blog'a yeni içerik eklendiğinde ilk siz haberdar olun!

BÜLTEN ÜYELİĞİ

Whois; Domainin kayıt ve bitiş tarihi gibi bilgiler başta olmak üzere sahibinin iletişim bilgilerini içeren, domainlerin kimlikleridir.