Dijital Sağlık Turizmi Rehberi

Gelişen teknoloji ile birlikte uzak mesafeler arası ulaşım ve haberleşme oldukça azalmaktadır. Özellikle sanal alemde gelişen özellikler dünyanın her yerine bir kaç saniyede ulaşılmasına imkan vermektedir. İnternet ve sosyal medya kullanımı ile herhangi bir alanda ihtiyacımız olan bir şeyi dünyanın diğer bir köşesinde kolay bir şekilde bulabiliyoruz.

Bu İçerik : 11.01.2023 Tarihinde Güncellenmiştir.

LÜTFEN SİLMEYİNİZ! Bu formatın dışarsında kalan içeriklerinizi bu alan üzerinden düzenleyebilirsiniz.

LÜTFEN SİLMEYİNİZ! Bu formatın dışarsında kalan içeriklerinizi bu alan üzerinden düzenleyebilirsiniz.

İnternet ve sosyal medyanın kullanımının yanı sıra ulaşım alanında meydana gelen gelişmeler ve hızlı ulaşım sistemleri sayesinde insanların seyahat amaçlarında da kısalmalar olmaktadır. Gelişen teknoloji ile birlikte özellikle turizm konusunda da yeni yeni alanlar ortaya çıkmıştır. Dijital mecranın doğru ve etkin bir şekilde kullanılması ile rağbet gören bir turizm çeşidi de sağlık turizmi olmaktadır. Dijital pazarlamada uzman kadrosu ile hizmet veren vayes.com.tr sizlere sağlık turizmi konusunda da gerekli dijital pazarlama teknikleri ile yardımcı olmaktadır.

Sağlık Turizmi Ne Demektir?

Globalleşen dünya ile birlikte ülkeler arası seyahat ve işbirliklerinde de gelişmeler olmaktadır. Seyahat özgürlükleri ve seyahat imkanlarının artması, sağlık alanında dünyanın farklı yerlerinde yeni gelişmeler olması sağlık hizmeti almak için yapılan seyahatlerin artmasına neden olmaktadır. Sağlık turizmi nedir? Sorusunun en basit cevabı ise insanların sağlık hizmeti alabilmek için seyahat etmeleri olarak tanımlanmaktadır.

Sağlık teknolojileri ve sağlık hizmetleri dünyanın farklı yerlerinde farklı seviyelerde olabilmektedir. Ayrıca finansal açıdan bakıldığı zamanda insanlar daha uyguna sağlık hizmeti alabilmek için farklı ülkelere seyahat edebilmektedir. Sağlık turizmi açısından bakıldığı zaman insanlar farklı amaçlar için seyahat edebilmektedir. Genellikle ise bir hastalığın tedavisi için olabildiği gibi, rehabilitasyon ve doğal kaynakların kullanımı içinde olabilmektedir.

Dijital Sağlık Turizmi Büyüme Oranı

Sağlık Turizmi Nasıl Yapılır?

İnsanların sağlık alanında başka bir yerden hizmet almayı düşünmesi ile birlikte en çok sorulan soruların başında sağlık turizmi nasıl yapılır? Soru gelmektedir. Sağlık turizmini oluşturan uluslararası etkenler arasında termal sağlık turizmi, medikal turizm, yaşlı turizmi ve engelli turizmi gibi etkenler bulunmaktadır.

Sağlık turizmi konusunda uluslararası alanda sağlık bakanlığı bazı sınıflandırmalar bulunmaktadır. Bu sınıflandırmalar;

İkamet ettikleri yerin haricinde başka bir yerde sağlık kazanmak amacıyla yapılan seyahatlere katılan kişilere medikal turist denmektedir.

Tatil ya da seyahat amacıyla seyahat eden kişilerin plansız bir şekilde acil olarak tedavi almak zorunda kalması durumunda bu kişilere Turistin sağlığı kapsamında hizmet alan hasta denilmektedir.

Ülkelerin sağlık bakanlıkları ile yapılan ikili anlaşmalar kapsamında ülkemize tedavi amacıyla gelen hastalara sağlık alanında ikili anlaşmalardan gelen hasta denilmektedir.

Sağlık bakanlığı haricinde sosyal güvenlik kurumları ile de yapılan anlaşmalar bulunmaktadır. Bu şekilde yapılan anlaşmalar ile gelen hastalara ise sosyal güvenlik kurumuyla anlaşmalı ülkelerden gelen hasta denilmektedir.

Bu sınıflandırmaların haricinde kurumların ve şahısların kendi görüşmeleri sonucunda tedavi amaçlı olarak seyahatleri de bulunmaktadır. Bu şekilde yapılan seyahatler genelde planlı bir şekilde yapılmaktadır.

Vayes Digital Sağlık Turizmi

Dijitalleşme ve Sağlık Turizmi

Dijital alanda meydana gelen gelişmeler ve yenilikler her sektörde olduğu gibi sağlık sektöründe de önemli faydalar sağlamaktadır. Dijital mecraların doğru kullanılması özellikle kurumsal firmaların daha çok kişiye ulaşmasına yardımcı olmaktadır. Dijital ve sağlık turizmi bir birli ile oldukça yüksek uyumluluk gösteren önemli iki kavramdır.

Dijital mecraların ve internetin doğru şekilde kullanılması ile hizmetlerinizden sadece yurt içinde ya da bulunduğunuz bölgede yaşayanlar değil tüm dünyadan kullanıcıların haberi olur. Vayes olarak uzman kadromuz ile sağlık sektöründe çalışma gösteren firmaların dijital dünyada en iyi şekilde boy göstermeleri için tüm gerekli destekleri sağlamaktayız. Vayes dijital asistanınız olarak dijital mecrada sizi en iyi şekilde temsil etmektedir.

Yurt Dışından Hasta Getirmek

Ülkemiz gerek coğrafi konumu gerekse tıp alanındaki gelişmiş seviyesi nedeniyle önemli bir sağlık turizmi merkezidir. Sağlık turizmi kapsamında gerek yurt içinden gerekse yurt dışından her yıl milyonlarca kişi seyahat etmektedir. Peki, neden yurtdışından hasta getirmek? Sağlık alanında hem tıbbı teşhis ve tedavi, hem rehabilitasyon hem de kaplıca alanında turizm seçenekleri bulunmaktadır.

Coğrafi konumu gereği ülkemiz şifalı kaplıcaları ile önce çıkmaktadır. Bu kapsamda da her yıl milyonlarca turist özellikle kış aylarında ülkemize gelmektedir. Yurtdışından gelen hastalar sayesinde ise ülke ekonomisine ciddi bir miktarda döviz girişi olmaktadır. Ülkemiz açısından turizm gelirleri önemli bir yer tutmaktadır.

Sağlık Turizmi Teşvikleri

Sağlık Turizmi Mevzuatı

Son dönemlerde ülkemiz önemli bir sağlık turizmi alanı haline geldi. Bu gelişmeler ile birlikte sağlık turizminde gerek aracı kurumların gerekse sağlık tesislerinin iş ve işlemlerini düzenlemek için sağlık bakanlığı gerekli düzenlemeleri yapmıştır. Yapılan düzenlemeler ile hem turist olarak gelen hastaların gerek konaklaması gerekse hastaların iletişimine kadar her konu açıkça belirtilmiştir. 2013 yılında yürürlüğe giren sağlık turizmi ve turist sağlığı kapsamında sunulacak sağlık hizmetleri hakkındaki yönetmelik ile turistlere kamu ve özel sağlık tesislerinde sunulacak iş ve işlemler belirtilmiştir.

Sağlık bakanlığı sağlık turizmi alanında hizmet verecek olan özel hastaneler, kaplıcalar, diyaliz merkezleri, saç ekim merkezleri, estetik klinikler ile ilgili olarak tüm alanlarda uyulması gereken kurallar detaylı olarak belirlenmiştir. Hazırlanan yönetmelik ile dijital mecraların nasıl kullanılacağı da belirtilmektedir. Bu kapsamda vayes.com.tr olarak sağlık turizmi alanında dijital mecraların kullanımı konusunda gerekli tüm düzenlemeler yapılmaktadır.

Sağlık Turizmi Alanında Verilen Teşvikler

Sağlık turizmi her yıl ülkemize milyonlarca hasta gelmektedir. Sağlık turizmi ile önemli miktarda döviz girdisi olmaktadır. Bu nedenden dolayı da devlet tarafından 2015 / 8 sayılı döviz kazandırıcı hizmet ticaretinin desteklenmesi hakkındaki genelge kapsamında destekler verilmektedir. Peki, sağlık turizmi teşvikleri neler?

Sağlık Turizmi, Bilişim, Eğitim, Film ve Yönetim Danışmanlığı Alanında Bulunan Teşvikler

Tescil ve Korunma Desteği

Sağlık turizmi alanında yurt içinde çalışma gösteren şirketlerin gerek yurt içi gerekse yurt dışı işlemleri kapsamında marka tescil işlemleri ve patent işlemleri yürütülmesi için danışmanlık ve tescil işlemleri yürütülmektedir. Bu kapsamda yapılacak olan her türlü harcamada şirketler teşviklerden faydalanabilmektedir.

Rapor ve Yurt Dışı Şirket Alımına yönelik Danışmanlık Desteği

Sağlık turizmi alanında çalışma gösteren firmaların pazar araştırması, reklam ve yurt dışından şirket alımları ile ilgili olarak almış oldukları danışmanlık hizmetleri hazırlanacak olan dosyaların tercümesi ile birlikte ekonomi bakanlığına sunulması ile teşvik kapsamına alınmaktadır. Bu kapsamda alınacak olan raporların hazırlanış tarihleri en az 2 yıl öncesine ait olmalıdır.

Belgelendirme Desteği

Sağlık turizmi konusunda hizmet ihracatı kapsamında yurt dışında ofis açılımı, ön tanı merkezi açılımı konusunda gerekli olan belge ve sertifikalar gibi gerekli belgeler için yapılan harcamalar teşvik kapsamına alınmaktadır. Bu kapsamda, Müracaat ve döküman inceleme giderleri, belgelendirme tetkik giderleri, belge kullanım ücretleri, ilk yıla ait kayıt ücretleri, eğitim ve danışmanlık giderleri teşvik kapsamına alınmaktadır.

Diğer Destekler

Sağlık turizmi alanında yurtdışından hasta getirmek? Konusunda çalışma gösteren firmalar için teşvikler bulunmaktadır. Reklam, tanıtım ve pazarlama destekleri kapsamında dijital mecralar da dahil olmak üzere yapılan tüm tanıtım ve reklam giderleri teşvikler kapsamındadır. Vaye.com.tr olarak dijital tanıtım ve pazarlama ile seo hizmetleri kapsamında onaylı bir şirket olmamız sebebiyle tüm iş ve işlemlerimiz devlet desteği kapsamına alınmaktadır.

Sağlık alanında çalışma gösteren firmaların tanıtım ve ön tanı için yurt dışı birimleri açmaları, danışmanlık acentelerinden alacakları hizmetler ile hasta yönlendirmesi yapan acente ödemleri devlet tarafından verilen destekler kapsamında değerlendirilmektedir.

Sağlık Turizmi ve Eğitim Sektörlerine İlave Devlet Destekleri

Sağlık turizmi alanında çalışma göstererek yurtdışından hasta getirilmesi ile döviz girdisine katkı sunan işletmelere ilave olarak hastalar ile iletişim sağlanması için tercümanlık giderlerinda teşvikler sağlanmaktadır. Ayrıca hastaların geliş gidiş yol masraflarının karşılanması konusunda da yapılan harcamalar devlet desteği kapsamına alınmaktadır. Bunların haricinde yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilecek olan tanıtım çalışmaleri ile heyetlerin ağırlanması konusunda yapılan harcamalarda devlet teşvikleri kapsamında değerlendirilmektedir.

Sağlık Sektörü ve Vayes

Sağlık Turizmi Alanında Dijital Pazarlamanın Kullanılması

Dijital alanda meydana gelen gelişmeler ile birlikte dijital pazarlama konusu da her geçen gün önem kazanmaktadır. Vayes dijital pazarlama ve sağlık turizmi alanında deneyimli vayes.com.tr ekibi bu alanda gerekli tüm kanalları kullanmaktadır. Dijital pazarlama konusunda yapılacak olan pazarlama tekniklerinin ve işlemlerinin uzman kişilerce yapılması gerekmektedir. Dijital pazarlama oldukça önemlidir bu sebeple yanlış yapılacak tekniklerin kazanç sağlamanıza katkı göstermesi beklenmemektedir.

Sağlık alanında uygulanması gereken reklam ve pazarlama kuralları bakanlıkça belirlenmektedir. Bu sebeple yanlış yapılacak pazarlama işlemleri kurumunuzun ceza almasına sebep olabilecektir. Vayes ekibi uzun yıllardır alanında üstün şekilde hizmet vermekte olup her sektör için doğru pazarlama stratejilerini kullanarak dijital mecranın gücünü tam olarak kullanmaktadır.

Dijital Pazarlamada Dikkat Edilmesi Gerekenler

Sanal mecralar ve dijital kanallar her geçen gün yeni özelliklerini kullanıcılarına sunmaktadır. Bu nedenle dijital pazarlama teknikleri uygulanırken mecraların son yapmış oldukları yeniliklerin göz önüne alınması ve işlemlerini ona göre yapması gerekmektedir. Dijital pazarlama ile normal pazarlama teknikleri bir birinden oldukça farklıdır.

Dijital alanda yapılan tanıtımlarda uzaktan bir bağlantı ve iletişim söz konusudur. Bu alanda yapılan tanıtımlar genel olarak kullanıcıların gezintileri esnasında gösterilmektedir. Bu sebeple uygulanacak olan görsellerin ve metinlerin dikkat çekici, akılda kalıcı olması gerekmektedir. Ayrıca tanıtım yapılan alanın boyutlarının sınırlı olması sebebiyle en net ve güncel bilgilerin kullanılması oldukça önemlidir. Ayrıca renk kullanımı konusunda da dikkatli olunmalıdır. Sağlık alanında kullanılacak olan dikkat çekici renkler hedef kitleye çok daha rahat ulaşılmasına imkan tanımaktadır.

Sağlık Turizminde Web Sitesinin Önemi

Sağlık turizmi gibi alanlarda yapılacak olan tanıtımlar ve bilgilendirmeler genellikle web siteleri aracılığı ile yapılmaktadır. Bu nedenle sağlık turizmi ve web sitesi bir biri ile bağlantılı olan kavramlar arasında yer almaktadır. Web siteleri en güzel ve etkinli tanıtım kanallarıdır. Kullanıcılar sanal alemde meydana gelen gelişmelere de bağlı olarak hizmet alacağı alan ile ilgili olarak öncelikle web sitelerinden bilgi almaktadır.

Web siteleri özellikle daha çok kişiye ve daha farklı alanlardan kişiye ulaşmak için kullanılmaktadır. Sağlık turizminde genel olarak hitap edilen hedef kitlenin yurt dışından sağlanması nedeni ile web sitesi oldukça önemli olmaktadır. Bu alanda çalışma gösteren firmaların öncelikle etkileyici ve açıklayıcı bir web sitesine sahip olması gerekmektedir.

Bir web sitesi hazırlanırken öncelikle firmaların çalışma alanı dikkate alınmalıdır. Web sitelerinin göze hitap etmesi gerekmektedir. Bu kapsamda web sitesinde kullanılacak olan renkler görseller ve metinler oldukça önemli olmaktadır. Ayrıca kullanıcıların farklı ülkelerden olması nedeniyle web sitesinde hedef kitleye yönelik çeviri hizmetleri de verilmelidir.

Sağlık Turizminde Seo Çalışmalarının Önemi

Seo, Türkçe karşılığı olarak Arama motoru optimizasyonu olarak belirtilmektedir. Seo çalışmaları ile tanıtımlarınızın ve web sitenizin arama motorlarında daha üst sıralarda olması sağlanmaktadır. Bu kapsamda yapılan çalışmalar ile siteniz kullanıcılara daha önde gösterilecek ve daha çok kişiye hizmetlerinizi ulaştırabilirsiniz.

Sağlık turizmi ve seo çalışmaları kapsamında öncelikle web sitenizin seo konusunda uyumlu olması gerekmektedir. Sağlık turizmi konusunda web sitenize yönelik yapacağınız çalışmalar ile web siteniz daha çok ziyaretçi alacaktır. Vayes olarak seo konusunda uzman personelimiz web sitenizin içerisinde yer alacak yazıların ve görsellerin seo ile uyumlu olmasını sağlamaktadır.

Vayes dijital pazarlama konusundaki deneyimi ile seo konusunda gelişmiş seçenekler ile tanıtımlarınızı internetten yapmaktadır. Uygun bir şekilde yapılacak seo çalışmaları ile web siteniz ve tanıtımlarınız kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştırılacaktır. Ayrıca özel hedef kitleleri belirleyerek sadece o kitleye yönelik tanıtımlarda gerçekleştirebilirsiniz.

Sağlık Turizmi Reklam Kanalları

Reklam hemen her sektörde önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle dijital reklam çok daha önemli bir yer tutmaktadır. Dijital reklam kanalları sayesinde firmalar vermiş oldukları hizmetler ile ilgili detayları ve tanıtımlarını kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştırabilmektedir. Sağlık turizmi ve dijital reklam kanalları konusunda deneyimli firmamız sizlerin en uygun bütçe ile daha çok kişiye ulaşmanıza imkan tanımaktadır.

Sağlık turizminde ana hedef yurtdışında hasta getirmektir. Bu nedenle de uygulanacak olan reklamlar oldukça önemli olmaktadır. Dijital reklam için kullanılacak reklam kanalları ve reklam çeşitleri ile kısa sürede milyonlarca kişiye reklamınız ulaşacaktır. Dijital reklamda dikkat edilmesi gereken unsurlar kapsamında kullanıcılar en düşük bütçe ile reklamlarını yapmaktadırlar.

Dijital reklam kanalları kapsamında kullanıcı hareketlerinin ve hedef kitlenin nerelerde zaman geçirdiğinin tespit edilmesi gerekmektedir. Vayes özel reklam ekibi dijital reklam ve pazarlama konusunda en iyi şekilde hizmet vermek için gerekli pazar araştırmasını yapmaktadır. Yapılacak olan reklam çalışmalarında da bu araştırmalar göz önüne alınarak hedef kitleye en uygun saatte ve yerde reklam yapılmaktadır.

Sağlık Turizmi ve Sosyal Medya İlişkisi

Sosyal medya son yıllarda en çok kullanılan internet alanlarından birisidir. Milyarca kullanıcı bir birleri ile etkileşime girmek için sosyal medyayı kullanmaktadır. Bunun haricinde kurumsal yapılarda daha ürünlerini ve hizmetlerini daha çok kişiye ulaştırmak için sosyal medyayı kullanmaktadır. Sosyal medya platformları bireysel kullanıcılar için aradıklarını en kolay bulabilecekleri bir alan olarak görülmektedir.

Sağlık turizmi ve sosyal medya da bir birleri ile etkileşimde olan önemli bir reklam ve tanıtım alanıdır. Vayes firmanızın sosyal medyada ön planda olması için gerekli çalışmaları yaparak en iyi hizmeti sunmaktadır. Deneyimli sosyal medya ekibimiz firmanız için profesyonel bir sosyal medya yönetimi sunmaktadır. Bu sayede de daha çok kullanıcıyı kendinize çekmeniz daha kolay olmaktadır.

Sosyal medya iletişim için olduğu kadar reklam içinde önemli bir kanaldır. Dijital tanıtım, pazarlama ve reklam için sosyal medya firmalara oldukça geniş bir alan sunmaktadır. Sosyal medya reklamları ve tanıtımları ile hedef kitlenizde yer alan kişilere kolay bir şekilde ulaşım sağlayabilirsiniz. Sosyal medya paylaşımlarında kullanacağınız etiketlemeler ve açıklamalar paylaşımlarınızın doğru hedef kitlesine ulaşması için oldukça önemlidir. Bu nedenle vayes sosyal medya ekibi profesyonel paylaşımlar yaparak maliyetsiz reklam yapmanıza imkan tanımaktadır.

Vayes dijital asistanınız olarak web sitesi hazırlama, seo çalışmaları, dijital pazarlama ve reklam, sosyal medya pazarlaması gibi alanlarda uzman ekibi ile hizmet vermektedir. Sağlık turizmi konusunda devlet teşviklerinden faydalanmanız ve birçok ülkeden hastaya ulaşabilmeniz için vayes en doğru çözümleri size sunmaktadır.

Güncel Bilgi : 

SAĞLIK TURİZMİNE YÖNELİK TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN VERİLEN DESTEKLERİN GENİŞLETİLMESİ HAKKINDA DUYURUSU

20 Nisan 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 5448 Sayılı‘ ’Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Karar’’ ile Sağlık Turizmi’ne yönelik olarak Ticaret Bakanlığı tarafından verilen desteklerin kapsamı aşağıdaki şekilde genişletilmiş ve desteğin kapsamına spor turizmi sektörü de yeni olarak eklenmiştir.

Ayrıca söz konusu karar ile ödenmesi öngörülen teşvik tutarının para birimi Türk Lirası olarak belirlenmiştir.
Karar kapsamında yapılan son düzenlemeler aşağıda detaylıca belirtilmektedir;

1. Marka Tescil ve Marka Koruma Desteği : 

Sağlık turizmi sektöründe çalışma gösteren faydalanıcıların yurt içinde tescil edilmiş markalarının yurt dışında tesciline ve korunmasına ilişkin giderleri karşılanmaktadır.

Teşvik Oranı : Yüzde 60
Yıllık Destek Tutarı : en çok 600.000 TL 

2. Yurt Dışı Pazara Giriş Belgeleri Desteği :

Sağlık turizmi sektöründe çalışma gösteren faydalanıcıların Bakanlık tarafından belirlenen belgelere, sertifikalara veya akreditasyonlara ilişkin giderleri Yüzde 60 oranında ve belge başına en çok 600.000 TL tutarında destek kapsamına alınmıştır.

Teşvik Oranı : Yüzde 60
Yıllık Destek Tutarı : en çok 600.000 TL 

3. Sağlık Turizmi Acente Komisyon Desteği :

Sağlık işletmeleri ve spor turizminde çalışma gösteren Bakanlıkça belirlenen faydalanıcıların acente komisyon harcamaları en çok 5 yıl boyunca Yüzde 60 oranında ve yıllık en çok 1.200.000 TL tutarında desteklenir.(2)

Bu destekten muayenehaneler ve poliklinikler yıllık en çok 240.000 TL, diğer sağlık işletmeleri ve konaklama tesisleri yıl bazında en çok 1.200.000 TL tutarında yararlanır.

Komplikasyon ve seyahat sağlık sigortası desteği :

Sağlık turizmi sektöründe çalışma gösteren faydalanıcıların Türkiye’ye tedavi edilmek üzere gelen hastalara yönelik olarak Türkiye’de yerleşik sigorta şirketlerinden yaptıracakları komplikasyon ve seyahat sağlık sigortası giderleri Yüzde 70 oranında ve yararlanıcı başına yıllık en çok 2.400.000 TL tutarında desteklenir.

Teşvik Oranı : Yüzde 60 - 70
Yıllık Destek Tutarı : en çok 240.000 TL - 2.400.000 TL
Teşvik Süre : Maksimum 5 yıl

4. Sağlık Turizmi İstihdam Desteği : 

Sağlık turizmi alanında çalışma gösteren faydalanıcıların istihdam ettikleri tercüman, çağrı merkezi personeli, rehber, sosyal medya uzmanı ve pazarlama uzmanı ile bakım alanında çalışma gösteren sağlık turizmi yararlanıcılarının istihdam ettikleri bakım elemanı ve sosyal hizmet uzmanının personel başına aylık en çok 18.000 TL tutarındaki brüt ücretleri Yüzde 60 oranında;
muayenehane ve poliklinik başına yıllık en çok 600.000 TL tutarında,
diğer sağlık turizmi sektörü yararlanıcıları için yıllık en çok 2.400.000 TL tutarında desteklenir.

(2) Bu destekten, yararlanıcılar en çok 5 yıl boyunca faydalanır.

Teşvik Oranı : Yüzde 60
Yıllık Destek Tutarı : en çok 600.000 TL - 2.400.000 TL 
Teşvik Süre : Maksimum 5 yıl

5. Yabancı Dil ve Sağlık Turizmi Eğitimi Desteği :

Sağlık turizmi alanında çalışma gösteren faydalanıcıların istihdam ettikleri personelin yabancı dil ve sağlık turizmine yönelik Bakanlıkça uygun bulunan eğitim harcamalarını Yüzde 60 oranında; muayenehane ve poliklinik başına yıllık en çok 240.000 TL tutarında, diğer sağlık turizmi sektörü yararlanıcıları başına yıllık en çok 960.000 TL tutarında çalışma desteği verilir.

Teşvik Oranı : Yüzde 60
Yıllık Destek Tutarı : en çok 240.000 TL - 960.000 TL
Teşvik Süre : Maksimum 5 yıl


6. Yurt Dışı Sağlık Turizmi Hasta Yol Desteği :

Bakanlık ile protokol yapan sağlık firmaları ve sağlık turizmi aracı işletmeleri tedavi edilmek üzere Türkiye’ye getirilen hastalarının uçak biletleri harcamalarını en çok 5 yıl boyunca hasta başına Yüzde 60 oranında ve en çok 12.000 TL tutarında kapsama dahil eder.

(2) Bu destekten muayenehaneler ve poliklinikler yıllık en çok 600.000 TL, diğer sağlık turizmi yararlanıcıları yıllık en çok 6.000.000 TL tutarında faydalanır.

Teşvik Oranı : Yüzde 60
Yıllık Destek Tutarı : en çok 12.000 TL
Teşvik Süre : Maksimum 5 yıl


7. Sağlık Turizmi Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği :

Faydalanıcıların ve işbirliği şirketlerin yurt dışından hasta getirmeye yönelik yaptığı reklam, tanıtım ve pazarlama çalışmalerine dair harcamalrın en çok 5 yıl boyunca;

Yararlanıcılar için Yüzde 60,
İşbirliği kuruluşları için Yüzde 70 oranında teşviğe girecektir.

- Sosyal Medya Reklam Desteği, ( Facebook, Instagram, Snapchat, Tiktok, Youtube Destekleri)
- Google Reklam Desteği, (Arama Motoru Destekleri)
- Sağlık Platform Destekleri,

Bu destekten ;

- Muayenehaneler ve poliklinikler yıllık en çok 2.400.000 TL,

- Sağlık turizmi sektöründeki diğer yararlanıcılar yıllık en çok 6.000.000 TL,

- İşbirliği kuruluşları yıllık en çok 9.600.000 TL,

- Spor turizmi sektöründe çalışma gösteren yararlanıcılar ve işbirliği kuruluşları yıllık en çok 1.200.000 TL tutarında yararlanır.

Sektörel internet sitelerine üye yararlanıcılar için destek oranı, portalda yer aldıkları süre boyunca Yüzde 70 olarak uygulanır.

Teşvik Oranı : Yüzde 60 - 70
Yıllık Destek Tutarı : en çok 9.600.000 TL,
Teşvik Süre : Maksimum 5 yıl

8. Sağlık Turizmi Birim Desteği :

Sağlık turizmi sektöründe çalışma gösteren faydalanıcıların ve işbirliği firmaların en çok 25 biriminin vergi, resim ve harç dâhil brüt kira ve komisyon giderleri ile birimlerin açılması veya işletilmesine ilişkin belgelendirme giderleri her bir ülke için en çok 5 yıl boyunca; yararlanıcılar için Yüzde 70 oranında, işbirliği kuruluşları için Yüzde 70 oranında ve birim başına yıllık en çok 1.440.000 TL tutarında desteklenir.

Bu destekten muayenehaneler ve poliklinikler birim başına yıllık en çok 600.000 TL tutarında yararlanır.

Teşvik Oranı : Yüzde 60-70
Yıllık Destek Tutarı : en çok 1.440.000 TL
Teşvik Süre : Maksimum 5 yıl

9. Sağlık Turizmi için Yurtdışı Etkinlik Katılım Desteği :

MADDE 11- (1) faydalanıcıların ve işbirliği firmalarının bireysel veya milli düzeyde katılım sağladığı Bakanlık tarafından belirlenen yurt dışı etkinliklere ilişkin giderleri yararlanıcılar için Yüzde 60 oranında, işbirliği kuruluşları için Yüzde 70 oranında ve etkinlik başına en çok 300.000 TL, etkinliğin Bakanlık tarafından belirlenen prestijli etkinliklerden biri olması halinde bir takvim yılı içinde gerçekleştirilen en çok 3 prestijli etkinlik için aynı oranlarda ve etkinlik başına en çok 600.000 TL tutarında desteklenir.
Milli katılım organizasyonunu tanıtım desteği
İşbirliği kuruluşlarının ve milli katılım organizatörlerinin milli katılım etkinliğine ilişkin tanıtım giderleri Yüzde 70 oranında ve etkinlik başına en çok 1.440.000 TL tutarında desteklenir.

10. Yurt içi etkinlik katılım desteği :

Faydalanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından belirlenen yurt içi etkinliklere bireysel katılımlarına ilişkin harcamaları faydalanacak işletmeler için Yüzde 60 oranında, işbirliği kuruluşları için Yüzde 70 oranında ve etkinlik başına en çok 300.000 TL tutarında desteklenir.

Yurt içi tanıtım ve eğitim desteği :

(1) Sağlık turizmi sektöründe çalışma gösteren faydalanıcılarınve işbirliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından uygun görülen ve bir takvim yılı içinde en çok 5’er adet gerçekleştirilen yurt dışından davet edilen akademisyen, uzman, basın mensubu, deneyimleyici, sektörel kurum veya kuruluş temsilcilerinin katılımıyla, münhasıran yurt içindeki tesislerinin ve hizmetlerinin tanıtımına yönelik düzenledikleri eğitim ve tanıtım programlarına ilişkin giderleri yararlanıcılar için Yüzde 60, işbirliği kuruluşları için Yüzde 70 oranında desteklenir.
(2) Yurt içi tanıtım/eğitim programına dair yararlanıcılar program başına en çok 600.000 TL tutarında, işbirliği kuruluşları program başına en çok 1.200.000 TL tutarında desteklenir.


Ürün Yerleştirme Desteği :

Yurt dışında gösterimi yapılan sinema filmi, belgesel, dizi, animasyon filmi ve program formatı ile dijital oyunlardaki ürün yerleştirme giderleri en çok 5 yıl boyunca; yararlanıcılar için Yüzde 60 oranında ve yıllık en çok 1.200.000 TL, işbirliği kuruluşları için Yüzde 70 oranında ve yıllık en çok 2.400.000 TL tutarında desteklenir.

Sektörel Alım Heyeti ve Sektörel Ticaret Heyeti Desteği : 

Sağlık ve/veya spor turizmi sektörlerinde çalışma gösteren işbirliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından uygun görülen ve bir takvim yılı içinde en çok 5’er adet gerçekleştirilen sektörel ticaret heyeti ve sektörel alım heyeti programına ilişkin giderleri p oranında ve program başına en çok 1.800.000 TL tutarında desteklenir.


HİSER projesi desteği : 

(1) Sağlık ve/veya spor turizmi sektöründe çalışma gösteren işbirliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından uygun görülen HİSER projelerine ilişkin ihtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık ve tanıtıma yönelik giderleri Yüzde 75 oranında ve proje başına en çok 6.000.000 TL tutarında desteklenir.

(2) HİSER projesi kapsamında bir takvim yılı içinde yıllık en çok 5’er adet sektörel ticaret heyeti ve sektörel alım heyeti programlarına ilişkin giderler Yüzde 75 oranında ve program başına en çok 1.800.000 TL tutarında desteklenir.

(3) HİSER projelerinin kümelenme anlayışı temelinde planlanması ve proje çalışmalerinin organizasyonu için işbirliği kuruluşlarının istihdam ettikleri aynı anda en çok 2 uzman personelin brüt maaşının Yüzde 75 ’i personel başına aylık en çok 18.000 TL tutarında desteklenir.

(4) HİSER projesinin süresi 3 yıldır. Proje süresi, projenin performansına göre Bakanlık tarafından 2 yıla kadar uzatılabilir.


Sanal fuar organizasyon desteği :

Sağlık ve/veya spor turizmi sektörlerinde çalışma gösteren işbirliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından uygun görülen ve bir takvim yılı içinde en çok 5 adet gerçekleştirilen sanal fuara ilişkin organizasyon giderleri Yüzde 70 oranında ve çalışma başına en çok 960.000 TL tutarında desteklenir.

Sağlık ve spor turizmi sektörlerinin geliştirilmesi ve tanıtılması desteği 
Bakanlık tarafından uygun görülen birliklerin;

a) Sağlık ve spor turizmi hizmetleri sektörlerinin geliştirilmesi ile olumlu Türk hizmet markası ve imajının oluşturulmasına yönelik olarak sektörel internet portalı yapımı, bakımı, güncellenmesi, işletilmesi, portalın tanıtımı ve portal çağrı merkezi personeli istihdamına ilişkin giderleri,
b) Sağlık ve spor turizmi sektörlerine yönelik pazar istihbaratı ve bilgiye abonelik giderleri,
c) Sağlık turizmi kapsamında ülkemizi ziyaret edecek kişilerin ülkeye girişlerinin kolaylaştırılmasına yönelik başvurularının incelenmesi, takibi ve sonuçlandırılmasına ilişkin istihdam giderleri, en çok 5 yıl boyunca Yüzde 100 oranında ve yıllık en çok 9.600.000 TL tutarında desteklenir.


Yarışma ve etkinlik desteği :

İşbirliği kuruluşlarının sağlık ve spor hizmetleri sektörlerine yönelik olarak düzenledikleri ve Bakanlık tarafından uygun görülen bir takvim yılı içinde en çok 1 adet yarışma ve etkinliğe ilişkin giderler Yüzde 70 oranında ve etkinlik başına en çok 2.400.000 TL tutarında desteklenir.

İlgili Resmi karar ilinkine aşağıdan ulaşabilirsiniz;

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220420-10.pdf

Sağlık Turizmi Dijital Pazarlama

Sağlık turizmi, birçok kişinin sağlık sorunlarını çözmek için yurt dışına gitmeyi tercih ettiği bir sektördür. Dijital pazarlama, sağlık turizmi sektörünün büyümesine katkıda bulunmak için önemlidir.

Dijital pazarlama, sağlık turizmi için çeşitli yollarla kullanılabilir. Örneğin, sosyal medya kanalları aracılığıyla sağlık turizmi merkezleri hakkında bilgi verilebilir ve potansiyel müşterilerle iletişim kurulabilir. Aynı zamanda, sağlık turizmi merkezlerinin web siteleri oluşturulabilir ve SEO (Arama Motoru Optimizasyonu) kullanılarak daha üst sıralarda görüntülenmeleri sağlanabilir.

Dijital pazarlama ayrıca sağlık turizmi için özel promosyonlar ve indirimler sunmak için de kullanılabilir. Örneğin, sağlık turizmi merkezleri özel fiyatlar sunabilir veya özel tedavi paketleri oluşturabilirler. Bu tür promosyonlar, potansiyel müşterileri cazip hale getirerek, sağlık turizmini artırabilir.

Dijital pazarlama, sağlık turizmi için önemli bir araçtır. Dijital pazarlama stratejileri aracılığıyla sağlık turizmi merkezleri potansiyel müşterilerle etkileşim kurabilir, bilgi sunabilir ve promosyonlar sunabilir. Bu sayede sağlık turizmi sektörünün büyümesine katkıda bulunulabilir.

Dental Sağlık Turizmi Rehberi 2023

Sağlık Sektöründe Dijital Pazarlama Stratejisi Nedir ? Nasıl Yapılır ? Güncel Rehber - 2023

Dijital Pazarlama ile Yabancı Hasta Bulma

Saç Ekimi Dijital Pazarlama Rehberi

Klinik Dijital Pazarlama Nedir ? Nasıl Yapılır ?

Vayes Blog'a yeni içerik eklendiğinde ilk siz haberdar olun!

BÜLTEN ÜYELİĞİ

Instagram'da en verimli etkileşim alacağınız saatler sabah 07:00 - 09:00 arası ve akşam 19:00 ile 24:00 arasıdır. İnsanlar ilk uyandığında Instagram'a bakar. İşten gelip dinlendikten sonra da aktif olarak sosyal medyayı kullanır.